Me stenger kl: 13.00 i dag pga av stor fare for ras.

Ved akutt hjelp ring 113 eller legevakt 116117