Lege tilstedet, tlf vil bli betjent frå 08.30-11.00