Onsdag 11/10 er legekontoret stengt.

Torsdag 12/10 er det lege på huset, men seketær har fri, kan være vanskelig og komme igjennom på tlf.