Oktober 2023
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er ope:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Legekontoret skal få nytt journalsystem i oktober, og dette vil krevja ekstra arbeid av oss den fyrste tida. Me ber difor om forståing om noko tek lengre tid enn vanleg. Torsdag den 12/10 vil de bli vanskelig og komme i kontakt med oss på tlf.
Om du ikkje har fått kontrolltime for sjukdomen din eller legetime du skulle hatt ta kontakt på helsenettet eller telefon 56 59 90 40

Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar må du ringe legekontoret.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon 56 59 90 49. Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43. Fysioterapeut Njaal Brandvik 45316429 (ferie i veke♦0)

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf : 94511854 er her annakvar måndag

Denne måneden kjem det både koronavaksine og influensavaksiner.
Me følgjer FHI sine råd når det kjem til vaksinering.
Me vil komme med dato og tid for vaksinering når dette nærmer seg.

Vaksineanbefaling for høsten 2023
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte