INFO KORONAVAKSINERING
Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppa 18-64 år utan risiko for alvorleg sjukdomsforløp:
FHI vurderer at folk mellom 18 og 64 år utan underliggande risiko ikkje er målgruppa ein tilrår ein ny oppfriskningsdose, men likevel opner ein no opp for at dei som sjølv ønsker det, kan ta ein ny dose.
Modalen legekontor vil opna opp for vaksinering neste veke 29.11 og 01.12.2022. Begge dager fram til kl:17.00

Me vurderer etterkvart om me må utvida tilbodet.

Kommuneoverlegen nov 22