Tilbod om influensavaksinering 2022/2023
Tid og stad:
1/11 frå kl: 15.00 til kl: 18.00 og den 3/11 kl: 15.00-18.00 i bryggeslottet.
Etter denne dato får du det på legekontoret om du er til konsultasjon eller kjem innom.
Pris: 200 kroner
Pneumokokkvaksine:
Pris: 400kr.
Tid og stad: som over. Du bør vaksinere deg kvart 6.år