PROGRAM FOR HELSESENTERET
September
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43
Fysioterapeut Terje Askeland slutter, og vi får ny fysioterapeut Njaal Brandvik

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

*Kommuneoverlege og fastlege Grethe Fosse skal ha noko ferie i haust.
Kommunelege Kristin Hågøy har starta i 50% stilling og det er difor likevel lege på legekontoret Mandager, Tirsdager og Torsdager, nokre få Tirsdager vil det mangle lege.

Me heldt fram med tilbod om dose 4. og 5. av koronavaksinen

Me reknar me at Influensavaksinen kjem i Oktober, og de vil få informasjon