CORONAVAKSINE 4. OG 5. DOSE

Tilbod om 4. og 5. dose med coronavaksine.
Bryggjeslottet tirsdag mellom klokka 12 og klokka 17 i veke 33 og veke 34.
Deretter vil me vurdere ekstra tilbod om naudsynt.

Modalen kommune vil gje tilbod om 4.dose koronavaksine for dei over 75 år, og 5.dose for dei over 45 år med risiko for alvorleg sjukdom.
Ikkje møt opp til vaksinasjon om du er forkjøla eller har feber.
Når du møter opp til vaksine må du gje opplysningar om
?kor mange dose(r) koronavaksine du har fått tidlegare
?du har hatt koronasykdom og kor lenge sidan det er
?du har fått annen vaksine siste 7 dager
Vi vil samen med deg vurdere om det er naudsynt å fylle ut skjema før du får vaksinen
https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/nynorsk_egenerklaringsskjema.pdf

Mbh for Modalen kommune, kommuneoverlege Grethe Fosse