PROGRAM FOR HELSESENTERET
APRIL 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.
Påskeveko veke 15 den : 11 og 12/4 er det lege, resten av veko er det stengt!


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Me har endå influensavaksiner tilgjengeleg, influnsa er ennå ikkje registrert , så lurt og booke time for dette hos helsesekretær.

Testing for korona
Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for postetiv test dersom du har 3 doser koronavaksiner. 94507378.
Barn og uvaksinerte bør ta pcr, kontakt helsesenteret for test.