MODALEN KOMMUNE
HELSESENTERET
Pb. 43, 5732 Modalen


PROGRAM FOR HELSESENTERET
Januar 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag,Onsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 42 .
Me har no tilsett Randi Møster Aas som begynner hos oss frå 01/01.2022

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Dersom du ikkje har tatt denne ennå, er det berre og koma når det er lege på kontoret, Onsdag og Torsdag.


Vaksinasjon mot korona.

Me er no gitt tilbod til alle i Modalen som skal ha oppfriskningsdose 3 frå 85-65 år. No er me godt i gang med dei under 65 og gitt tibud til nesten alle ned til 18 år. Dette er eit tilbod, me vil få melding om, dersom de ikkje skal nytta timen, ta kontakt med oss på helsesenteret.


Testing for korona

Testing, isolasjon og karantene.

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

Bekrefta smitta skal i isolasjon. Isolasjonen varer frå posetiv PCR og varer i minst 6 dager, så sant at symptomene er vekke, ser vekk frå restsympt og skal testes ut ved hurtigtest.


Vaksne som bur saman med smittede, må være i karantene frem til negativ test foreliggar – uavhengig av vaksinestatus.
Vaksne som blir smitta av korona, må være isolert i 6 dager – uavhengig av vaksinestatus.

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.