VAKSINERING OG KARANTENEREGLER
Det vert covid-vaksinering og influensa-vaksinering første veka i 2022.Vaksineringa er gratis for alle. Ta kontakt om du har spøremål.
Testing eller spørsmål om korona ring 94507378 
Koronatelefonen er open i heile jule-nyttårshelga mellom klokka 10 og 14Du kan ringe for råd eller testing gjennom heile jule-nyttårs-helga.
Nye karantenereglar gjer at du kan teste deg ut med hurtigtest på dag sju. Helsepersonell må ta eller observere testinga, ta difor kontakt om du har spørsmål.Du kan hente hurtigtestar på sjukeheimen eller i barnehagen men du må ringe først 56599090.
Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege