COVID+
Ein person har testa positivt på Covid-19 ved legekontoret i Modalen i dag.Vedkomande er i isolasjon, og følgjer dei regler som gjeld for isolasjon.Det er ikkje nokon andre kring personen som er smitta.
Vi ber no alle om å teste seg om dei har symptom på virussjukdom.Hurtigtestar for covid får du på legekontoret og på skulen og i barnehagen.Hald deg heime om du kjenner deg sjuk og test deg!Bruk munnbind om du ikkje kan halde avstand.
Om du berre har litt snue må du teste deg to dager før du kan gå på arbeid som vanleg.Kom på legekontoret, skulen eller barnehagen og få testar.