Testing, isolasjon og karantene.

Nye reglar gjeldande frå mandag 27.09

 

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.

Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

                                                            

Bekrefta smitta skal i isolasjon.

 

Hustandsmedlemmer og tilsvarande nære skal i karantene.

Dei kan teste seg ut ved

  • dagleg sjølvtesting i 7 dager
  • PCR annakvar dag i 7 dager

 

Andre nærkontakter slepp karantene og vert råda til

  • Testing
  • Bergrensa sosial omgang
  • Vere obs! på symptom i 10 dager
  • Ha lav! terskel for testing

 

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

 

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Kommunen oppmodar alle som ikkje har tatt corona-vaksine til å gjere det.

Vi har drop-in-vaksinering onsdag 29.09. på Helsesenteret.

 

På helsesenteret vert det og gitt opplæring og delt ut testar for heimetesting til dei som skal nytte dette. Ring 94507378 for avtale.

 

Frå neste veke vil det vere mogeleg å ta PCR på helsesenteret og få svaret etter 20 minutt.