Me vaksinerer no kun Modalsinnbyggere.

Dersom du ikkje har fått tilbud i Vaksdal så ta kontakt med dei.