Vær i god tid med bestilling av medisiner i sommer då det blir redusert bemanning på legekontoret.