Legesituasjon framover

Me søkjer no etter ny lege i stillinga som kommuneoverlege, og håpar å ha ein god kandidat på plass her så snart som råd. Frøydis Gullbrå arbeider ut april, men med lite pasientretta arbeid siste månaden. Lege Svein Gunnar Sivertsen, som har arbeidd nokre månader i Modalen, vil halde fram i kommunen eit par dagar i veka utover året.

Dette vil sikre kommunen legetenester og vil vere god overlapp inntil ny lege er på plass.