Legesituasjon framover

Me søkjer no etter ny lege i stillinga som kommuneoverlege, og håpar å ha ein god kandidat på plass her så snart som råd. Frøydis Gullbrå er no slutta. Lege Svein Gunnar Sivertsen, som har arbeidd nokre månader i Modalen, vil halde fram i kommunen eit par dagar i veka utover året.Han er på legekontoret Tirsdag og Torsdag halve dager frå 09.00

Dette vil sikre kommunen legetenester og vil vere god overlapp inntil ny lege er på plass.