I modalen har me ope for corona testing 21,22 og 28/12, dersom noken har sympt og ynskje og testa seg utøve desse tidene kan de benytte deke av test stasjon i bergen Drop in . Minner også på at om ein har luftvegsympt skal ein holde seg heime i karantene , kan også vente noken dager og sjå om det går øve.