Me er no tom for vaksiner, det kan skrives ut resepter for apotek for dei i risiko gruppen som ikkje har fått,  men det minker på vaksiner i heile landet.