Ring for og avtale Corona testing, dette tar me etter lunch utenfor helsehuset.