Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Torsdag 06/06-24

5. juni 2024

Torsdag stenger kontoret kl: 12.00

Beklager dette.

Dersom du treng akutt hjelp ring 116117 eller 113 

 

Sommer 2024

4. juni 2024

Sommerferie:

Det er lege på kontoret i heile sommer.
Helsesekretær har ferie veke 28-29-30. I denne perioden
kan være vanskeleg og komme gjennom på tlf, og det blir kun tatt akutte blodprøver.
Vær ute i god tid med resepter og faste blodprøver.
Psyk-helse har ferie veke 28 – 29
Fysio har ferie veke 30-34
Psykolog har ferie veke 29-30-31
Helsesyster har ferie I veke 25- 30-33

God Sommer.

Vikar

2. mai 2024

Det blir vikar for Grethe Fosse neste 2 vekene. 

Tor Wold kjem på mandag og blir værende til 16/05

I morgen 25/04.24

24. april 2024

Det er desverre ingen lege her den 25/04.24 dersom det er akutt ring 113 eller legevakt 116117.

Beklager dette

Påske 2024

11. mars 2024

Me er åpen Mandag 25/3 - Tirsdag 26/3 og Onsdag 27/3 tlf åpen til 12.00 

God påske 

Torsdag 28/12

27. desember 2023

Lege tilstedet, tlf vil bli betjent frå 08.30-11.00 

Mandag 18/12

18. desember 2023

Kontoret er stengt til kl:13.00

Akutt ring 113 eller legevakt 116117

Jula2023

11. desember 2023

Onsdag 13/12 er kontoret stengt.

Romjula 29 og 30/12 er me her Onsdagen og Torsdagen (ikkje helsesekretær Torsdagen) 

GOD JUL 

Vaksine nytt!

7. november 2023

ny ladning med vaksiner er kommet av koronavaksinen og influensavaksiner er i hus på Torsdag, kom innom for vaksine mellom 09.00-11.00 eller 13-14 mandag,tirsdag eller torsdag 

Tom for Vaksiner!!

1. november 2023

Ny bestilling er på vei og me kjem ut med informasjon når den er kommet i hus. 

Vaksinasjon 2023-24

20. oktober 2023

Modalen kommune
Influensa- og koronavaksine haust-23
Vaksinering på helsesenteret hausten 2023:
?Mandag 23. oktober 2023 klokka 10 – 17
?Torsdag 26. oktober 2023 klokka 10 –17
Du treng ikkje bestille time, berre møt opp. Du kan få influensavaksine og oppfriskingsdose med koronavaksine samtidig. Du kan og få vaksinane når du kjem til legetime. Born kan få vaksine på helsestasjonen.
Bebuarar på sjukeheim og i omsorgsbustad får tilbod om influensa- og koronavaksine der dei bur.
Du må betale kr 250 for influensavaksinen. Koronavaksinen er gratis. Om du ønsker pneumokokkvaksine kostar den kr 450.
Det blir sett opp fleire dagar med massevaksinasjon i haust/vinter. Det beste er å ta vaksinen så snart som råd.
Kven bør vaksinere seg mot influensa og korona hausten 2023?
?Alle frå fylte 65 år
?Gravide etter 12. svangerskapsveke
?Premature fødde born
?Barn og vaksne med ulike kroniske sjukdommar
?Helsepersonell og andre tilsette med pasientkontakt
?Personar som bur saman med (eller tilsvarande nære) immunsupprimerte
For meir informasjon om dei ulike vaksinane, sjå
https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksineanbefaling-for-hsten-2023

Høstferien

10. oktober 2023

Onsdag 11/10 er legekontoret stengt.

Torsdag 12/10 er det lege på huset, men seketær har fri, kan være vanskelig og komme igjennom på tlf. 

 

 

oktober

2. oktober 2023

Oktober 2023
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er ope:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Legekontoret skal få nytt journalsystem i oktober, og dette vil krevja ekstra arbeid av oss den fyrste tida. Me ber difor om forståing om noko tek lengre tid enn vanleg. Torsdag den 12/10 vil de bli vanskelig og komme i kontakt med oss på tlf.
Om du ikkje har fått kontrolltime for sjukdomen din eller legetime du skulle hatt ta kontakt på helsenettet eller telefon 56 59 90 40

Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar må du ringe legekontoret.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon 56 59 90 49. Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43. Fysioterapeut Njaal Brandvik 45316429 (ferie i veke♦0)

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf : 94511854 er her annakvar måndag

Denne måneden kjem det både koronavaksine og influensavaksiner.
Me følgjer FHI sine råd når det kjem til vaksinering.
Me vil komme med dato og tid for vaksinering når dette nærmer seg.

Vaksineanbefaling for høsten 2023
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Torsdag 28/9

25. september 2023

Kontoret er stengt!

Ved akutt hjelp ring 113

Eller legevakt 116117

September

11. september 2023

Fysio er tilbake i full stilling.

Me vil komma tilbake til vaksiner i oktober, både, korona,influensa og pneumo vaksiner. 

Torsdag 31/8

29. august 2023

Er det ikkje lege på kontoret.

Akutt ring 113 eller legevakt 116117 

Sommeren 2023

19. juni 2023

Sommeren 2023
I veke 28-29 og 30 blir telefonen open frå 08.30 til 12.00

Det er lege på kontoret Mandag til Torsdag kvar veke.

Husk og vær i forkant med resepter.
God Sommer 

Utsendte fakturaer før sommeren

8. juni 2023

Har sendt ut ein del fakturaer frå helsesenteret, dersom desse er betalt skriv ein melding til oss endten her inne eller helserespons med faktura nr så får me rydda opp. 

 

Sommeren 2023

6. juni 2023

Fysio er delvis sjukemeldt ei stund til. Om det haster med fysiobehandling kan du ta kontakt med lege for råd og rettleieing eller nytte tilbodet på Vikanes.

Legekontoret er ope heile sommaren. Me ber om tålmod når vår kjære helsesekretær har ferie i veke 28,29 og 30.

Fysio

13. april 2023

Njaal er forsatt sykemldt. vanskelig og spå når han vil være tilbake, beklager dette , men er de krise så har dei fysio på Vikanes. 

PÅSKE 2023

4. april 2023

Onsdag 05/04 stenger me kl : 12.00

Me er ikkje på jobb igjen før 11/04.

Treng du akutt hjelp ring 113

eller legevakt 116117

God påske frå oss på helsesenteret.

Vinterferie

27. februar 2023

uke 9 (vinterferie) og veke 10 kan det være litt vanskelig og komme gjennom på tlf til legekontoret, dette pga av kurs og ferie. Kontoret er åpent. 

Januar og Torsdag 05/01.23

3. januar 2023

Godt nytt år. 

Denne måneden har me to studenter frå utlandet hos oss, dei ynskje og være med på noken konultasjoner, dersom dette ikkje er ønskelig gje oss bekjed. Me har også tilsett ny lege: Solkol Yerzy.

Me utvider åpningstidene med onsdager!

 

Jula 2022

12. desember 2022

Me har lege tirsdag og torsdager, steng kl: 12.00 den 22/12

Me har åpent juleveka den 27/12 og 29/12

Vær i GOD tid med resepter då me kun har ein lege og veldig travel tid!

GOD JUL

Torsdag 22/12

12. desember 2022

Denne dagen stenger me kl: 12.00

 

Info koronavaksiner

22. november 2022

INFO KORONAVAKSINERING
Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppa 18-64 år utan risiko for alvorleg sjukdomsforløp:
FHI vurderer at folk mellom 18 og 64 år utan underliggande risiko ikkje er målgruppa ein tilrår ein ny oppfriskningsdose, men likevel opner ein no opp for at dei som sjølv ønsker det, kan ta ein ny dose.
Modalen legekontor vil opna opp for vaksinering neste veke 29.11 og 01.12.2022. Begge dager fram til kl:17.00

Me vurderer etterkvart om me må utvida tilbodet.

Kommuneoverlegen nov 22

Influensavaksinen

20. oktober 2022

Tilbod om influensavaksinering 2022/2023
Tid og stad:
1/11 frå kl: 15.00 til kl: 18.00 og den 3/11 kl: 15.00-18.00 i bryggeslottet.
Etter denne dato får du det på legekontoret om du er til konsultasjon eller kjem innom.
Pris: 200 kroner
Pneumokokkvaksine:
Pris: 400kr.
Tid og stad: som over. Du bør vaksinere deg kvart 6.år

VAKSINERING!!!!

6. september 2022

CORONAVAKSINERING
Folkehelseinstituttet opplyser at det snarleg kjem nye og oppdaterte koronavaksinar. Planlagd vaksinering vert difor avlyst. Dei nye vaksinane er oppdaterte for å vere betre tilpassa variantane av koronaviruset, og dei skal brukast til oppfriskingsdose.
Ønsker du likevel vaksine denne veka, kan du få vaksinen på legekontoret tysdag eller torsdag.

SEPTEMBER

1. september 2022

PROGRAM FOR HELSESENTERET
September
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43
Fysioterapeut Terje Askeland slutter, og vi får ny fysioterapeut Njaal Brandvik

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

*Kommuneoverlege og fastlege Grethe Fosse skal ha noko ferie i haust.
Kommunelege Kristin Hågøy har starta i 50% stilling og det er difor likevel lege på legekontoret Mandager, Tirsdager og Torsdager, nokre få Tirsdager vil det mangle lege.

Me heldt fram med tilbod om dose 4. og 5. av koronavaksinen

Me reknar me at Influensavaksinen kjem i Oktober, og de vil få informasjon

vaksine dose 4 og 5

25. august 2022

1/9 blir det ingen vaksinering på legekontoret, då det ikkje eg lege her. Ellers er det vaksinering tirsdager og torsdager framøve frå 14.00-16.00 dette kan det bli forandringer på. 

vaksinering med 4 og 5 dose

23. august 2022

VAKSINERING PÅ LEGEKONTORET FRÅ VEKE 33
TYSDAG OG TORSDAG KLOKKA 14-16

Me ser ein auke i luftvegsinfeksjonar når folk kjem heim frå ferie. Det kjem og nye virusvariantar av korona som er meir smittsame.
Det er difor viktig at alle over 65 år tek fjerde vaksinedose. Alle med alvorleg svekka immunforsvar bør ta ein femte vaksinedose for i sikre god beskyttelse mot koronasjukdom.
Kommunen har allereie vaksinert dei fleste med 4. og 5. dose no. Frå neste veke 33, vil difor tilbodet om koronavaksine finne stad på legekontoret kvar tysdag og torsdag klokka 14-16. Det er berre å møte opp!
Du kan no halde fram med ein normal kvardag utan eigne smitteverntiltak mot covid-19. Helsepersonell følgjer eigne retningslinjer.
Du kan leve som normalt ved lette symptom på forkjøling. Om du kjenner deg sjuk med allmennsymptom og symptom frå luftvegane hald deg heime til du er frisk. God hygiene og munnbind hindrar smitte vidare. Om du er uroa for alvorleg sjukdom kontakt legekontoret.
For mei informasjon, følg lenka
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

vaksine dose 4 og 5

7. juli 2022

CORONAVAKSINE 4. OG 5. DOSE

Tilbod om 4. og 5. dose med coronavaksine.
Bryggjeslottet tirsdag mellom klokka 12 og klokka 17 i veke 33 og veke 34.
Deretter vil me vurdere ekstra tilbod om naudsynt.

Modalen kommune vil gje tilbod om 4.dose koronavaksine for dei over 75 år, og 5.dose for dei over 45 år med risiko for alvorleg sjukdom.
Ikkje møt opp til vaksinasjon om du er forkjøla eller har feber.
Når du møter opp til vaksine må du gje opplysningar om
?kor mange dose(r) koronavaksine du har fått tidlegare
?du har hatt koronasykdom og kor lenge sidan det er
?du har fått annen vaksine siste 7 dager
Vi vil samen med deg vurdere om det er naudsynt å fylle ut skjema før du får vaksinen
https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/nynorsk_egenerklaringsskjema.pdf

Mbh for Modalen kommune, kommuneoverlege Grethe Fosse

juni

13. juni 2022

Ingen lege på kontoret tysdag 14/6 og mandag 20/6 beklager dette.

Sommeren 2022

9. juni 2022

Legekontoret i Modalen Sommerferien 2022
Alle pasienter er oppmoda om å bestille resepter før veke 28!

Lege tilstede på legekontoret:
Veke:25 lege torsdag
Veke:26 lege tirsdag og torsdag
Veke:27 lege tirsdag og torsdag
Veke:28 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:29 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:30 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:31 lege mandag

Veke 28, 29 og 30 har vi legevikar, og kommuneoverlege Grethe Fosse og kommunelege Kristin Hågøy er bakvakt
Veke 28, 29, 30 har legesekretær ferie,
Nb!! Bestill difor resepter før veke 28 !

Ha ein fin sommer.

Torsdag 21/4.22

19. april 2022

Ingen lege på kontoret!

April og påske

24. mars 2022

PROGRAM FOR HELSESENTERET
APRIL 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.
Påskeveko veke 15 den : 11 og 12/4 er det lege, resten av veko er det stengt!


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Me har endå influensavaksiner tilgjengeleg, influnsa er ennå ikkje registrert , så lurt og booke time for dette hos helsesekretær.

Testing for korona
Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for postetiv test dersom du har 3 doser koronavaksiner. 94507378.
Barn og uvaksinerte bør ta pcr, kontakt helsesenteret for test.

 

Vaksinering barn/ungdom

19. januar 2022

Regjeringa har opna for at :•Born i alderen 5-11 år kan få tilbod om ein vaksinedose. FHI anbefaler ikkje at alle born i denne aldersgruppa tar vaksinen. Vaksinen er mest aktuelt for born med kroniske sjukdomar, familiar der born har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse og born som har auka risiko av andre grunner. Born i denne aldersgruppa får eigne bornedosar. Desse vaksinane kjem tidlegast til kommunen i veke 5. •Ungdomar i alderen 12-15 kan få tilbod om dose 2. FHI tilrår at ungdomane kan få dette tilbodet 8-12 veker etter dose 1, men det er ingen generell anbefaling om dose to til ungdomar i denne aldersgruppa.•Ta kontakt med Helsesenteret dersom du ynskjer å bestille vaksine til ditt born eller ungdom.•Les heile pressemeldinga til regjeringa: https://www.regjeringen.no/.../koronavaksinasj.../id2895513/

helsepraten Januar

5. januar 2022


MODALEN KOMMUNE
HELSESENTERET
Pb. 43, 5732 Modalen


PROGRAM FOR HELSESENTERET
Januar 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag,Onsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 42 .
Me har no tilsett Randi Møster Aas som begynner hos oss frå 01/01.2022

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Dersom du ikkje har tatt denne ennå, er det berre og koma når det er lege på kontoret, Onsdag og Torsdag.


Vaksinasjon mot korona.

Me er no gitt tilbod til alle i Modalen som skal ha oppfriskningsdose 3 frå 85-65 år. No er me godt i gang med dei under 65 og gitt tibud til nesten alle ned til 18 år. Dette er eit tilbod, me vil få melding om, dersom de ikkje skal nytta timen, ta kontakt med oss på helsesenteret.


Testing for korona

Testing, isolasjon og karantene.

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

Bekrefta smitta skal i isolasjon. Isolasjonen varer frå posetiv PCR og varer i minst 6 dager, så sant at symptomene er vekke, ser vekk frå restsympt og skal testes ut ved hurtigtest.


Vaksne som bur saman med smittede, må være i karantene frem til negativ test foreliggar – uavhengig av vaksinestatus.
Vaksne som blir smitta av korona, må være isolert i 6 dager – uavhengig av vaksinestatus.

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Nye regler og info

27. desember 2021

VAKSINERING OG KARANTENEREGLER
Det vert covid-vaksinering og influensa-vaksinering første veka i 2022.Vaksineringa er gratis for alle. Ta kontakt om du har spøremål.
Testing eller spørsmål om korona ring 94507378 
Koronatelefonen er open i heile jule-nyttårshelga mellom klokka 10 og 14Du kan ringe for råd eller testing gjennom heile jule-nyttårs-helga.
Nye karantenereglar gjer at du kan teste deg ut med hurtigtest på dag sju. Helsepersonell må ta eller observere testinga, ta difor kontakt om du har spørsmål.Du kan hente hurtigtestar på sjukeheimen eller i barnehagen men du må ringe først 56599090.
Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

Jula 2021

20. desember 2021

Det vil være lege på Mo den 22/12 og den 27/12 frå 09.00-14.00 for akuttetimer, ellers er det fullt før jul for ordinære timer. Koronatlf vil være betjent i jula frå kl: 10.00-14.00 ring her for testing eller spørsmål ang korona. Dersom det gjelder e resepter må desse inn før 27/12 dersom det treng medisin før nytt år. 

God Jul frå oss på helsesenteret 

covid

23. november 2021

COVID+
Ein person har testa positivt på Covid-19 ved legekontoret i Modalen i dag.Vedkomande er i isolasjon, og følgjer dei regler som gjeld for isolasjon.Det er ikkje nokon andre kring personen som er smitta.
Vi ber no alle om å teste seg om dei har symptom på virussjukdom.Hurtigtestar for covid får du på legekontoret og på skulen og i barnehagen.Hald deg heime om du kjenner deg sjuk og test deg!Bruk munnbind om du ikkje kan halde avstand.
Om du berre har litt snue må du teste deg to dager før du kan gå på arbeid som vanleg.Kom på legekontoret, skulen eller barnehagen og få testar.

Legedekning

8. november 2021

OPNINGSTIDER LEGEKONTORET MODALEN

Onsdag og Torsdag er det lege på kontoret i Modalen.Kommunen arbeider med å rekruttere ein lege til.Bestill medisiner og legetime i god tid. Det er ikkje mogeleg å få time etter nyttår før uti desember.Dersom det er akutt sjukdom, Ring : 113 eller Nordhordland Legevakt 116117 

hurtigtester

3. november 2021

KOM PÅ LEGEKONTORET, SKULEN ELLER I BARNEHAGEN Å FÅ HURTIGTESTAR!
Me er i ei tid med aukande smitte. Takka vere vaksineringa vert dei smitta ikkje så sjuke. Sjukdomen er framleis alvorleg for dei som ikkje er vaksinerte.
Kommuneoverlegn oppmodar difor alle til å teste seg sjølv med hurtigtestar når dei er forkjøla eller småsjuke. Me deler ut hurtigtestar og opplæring til alle som vil. Me gjer PCR testing på legekontoret når det er naudsynt. Om du testar deg og går i isolasjon om du har positiv test gjer det at smitten i samfunnet vert lågare og færre vert sjuke. Slik kan du vere med å avgjere om smittetrenden no skal gå nedover att!
Ring koronatelefonen 94507378 eller legekontoret 56599040 om du lurer på noko

legesituasjonen! NY

19. oktober 2021

INFORMASJON LEGEKONTORET I MODALEN
Vi er inne i ein periode med særs dårleg legedekning i Modalen no.Vi er klar over at det har vore slik ei tid, og kan berre beklage dette. Rekruttering av legar er ikkje ei lett oppgåve i kommunenorge.
Fram til ny kommunelege starter andre veka i november og ei tid deretter vil legetenesta ikkje klare å handsame alle henvendingar.Kommuneoverlegen er i Modalen onsdag og torsdag, og kan i den tida berre ta hand om akutte henvendingar.Fornying av resepter må skje desse dagane, og vi ber dykk planlegge fornying av reseptar som er naudsynte.
Etter avtale med kommuneoverlegen i Vaksdal kan pasientar som er heimehøande i Vaksdal vende seg til heimkommunen om helsetenester som er naudsynte og ikkje kan vente.Kommuneoverlegen i Modalen ber om orsaking for at alle helseproblem og reseptar som ikkje er naudsynte og kan vente må vente. Samstundes minnar vi om at ein kan ringe legevakta 116117 ved akutte helseproblem.
Vi ber om forståing for situasjonen og kjem tilbake med meir informasjon i november.

Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

influensavaksinasjon NYTT

18. oktober 2021

vaksinasjon den 27 og 28/10 vil begynne kl: 09.30 og vare til 14.30 begge dagene! Velkommen skal de være. 

stengt

12. oktober 2021

legekontoret er stengt Torsdag 14/10.21

influensavaksinasjon

7. oktober 2021

Influensavaksine. Bør du vaksinere deg?
Det vert vaksinering på legekontoret den 27. oktober for dei i riskogruppe og 28.oktober for alle andre. Me begynner kl: 09.30
Du kan og ta vaksinen på time hos legen. Kontakt legekontoret for avtale.
Omkring 1,6 million menneske i Norge har auka risiko for alvorleg influensasjukdom.
Du bør ta influensavaksine årleg om du høyrer til ei av desse gruppene:
• Bur i omsorgsbolig og sjukeheim
• Er over 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko.
• Premature barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med følgjande sjukdomer bør vaksinere seg:
• kronisk lungesjukdom (astma),
• hjerte- og karsjukdom (gjeld ikkje høgt blodtrykk som er godt behandla),
• diabetes type 1 og 2
• leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt om du har nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
• nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommer)
• svært alvorleg fedme (KMI over 40)
• annan alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan plass)
• I tillegg vil med råde influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesten som har nær kontakt med pasientar i behandling eller pleie
• Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

Vaksinen er gratis for tilsette i kommunen, dei som hører til riskogruppene og dei med frikort.
For andre vil det koste 50kr.

 

nye koronaregler

28. september 2021

Testing, isolasjon og karantene.

Nye reglar gjeldande frå mandag 27.09

 

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.

Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

                                                            

Bekrefta smitta skal i isolasjon.

 

Hustandsmedlemmer og tilsvarande nære skal i karantene.

Dei kan teste seg ut ved

  • dagleg sjølvtesting i 7 dager
  • PCR annakvar dag i 7 dager

 

Andre nærkontakter slepp karantene og vert råda til

  • Testing
  • Bergrensa sosial omgang
  • Vere obs! på symptom i 10 dager
  • Ha lav! terskel for testing

 

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

 

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Kommunen oppmodar alle som ikkje har tatt corona-vaksine til å gjere det.

Vi har drop-in-vaksinering onsdag 29.09. på Helsesenteret.

 

På helsesenteret vert det og gitt opplæring og delt ut testar for heimetesting til dei som skal nytte dette. Ring 94507378 for avtale.

 

Frå neste veke vil det vere mogeleg å ta PCR på helsesenteret og få svaret etter 20 minutt.

 

legesituasjonen

6. august 2021

Legesituasjon framover Grethe Fosse har no blitt kommunelege i Modalen og har arbeidsdagar Onsdag og Torsdag. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap og smittevern, og ho er leiar for helseeininga.  Vikar for Fastlege er Arnhild Hjelmen fram til 1.oktober. Ny Fastlege byrjar 1. oktober. Måndag, Tysdag og Torsdag er ope for pasienter. 

Kontakt med legekontor i Sommer

6. juli 2021

Minner om koronatlf som de kan nå oss på i sommer mtp koronatesting utenom kontordagene som er Tirsdag og Torsdag i veke 28-29 og veke 30 nr her er: 94507378

Det er lege her tisdag og torsdag i veke 28 (halv dag) eller resterende veke er det lege for akutte timer torsdager.  For akutte timer utenom åpningstidene våre ta kontakt med Nordhordaland legevakt på 116117

GOD SOMMER

gravide og ammende

6. juli 2021

Gravide og ammende Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende kvinner. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinasjon av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinasjon av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege før den gravide tilbys vaksine på grunn av sykdommen. Risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinasjon av mor og barn. Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk, selv om vaksinen ikke er testet på ammende. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.Videre om vaksinasjon av gravide og ammende generelt:https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-gravide-og-ammende/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt

Vaksinering i veke 28-30

24. juni 2021

Koronavaksinering veke 26-30

Me er no i gang med å vaksinere og gi tilbod om Pfizer vaksine til prioriteringsgruppe, alder 18-24 år og 40-44 år. Heile årskullet 2003- får tilbod om koronavaksinen, me er også begynt på lærere og barnehageansatte, desse vil få beskjed.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgja under:

 

Prioriteringsrekkefylgje:

Bebuarar i sjukeheim

Alder 85 år og eldre

Alder 75-84 år

Alder 65-74 år

og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp

Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 55-64 år

Alder 45-54 år

Alder 18-24 år og 40-44 år

Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56599040.

 

Dei underliggande sjukdommane er:

 

Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar

Diabetes

Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare

Demens

Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)

Hjerneslag

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordrar alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vil vaksinere torsdagar frå og med veke 26, til og med veke 30 på Helsesenteret. Ber om at du møter presist til timen du har fått.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

Status på vaksinering i Modalen

14. juni 2021

Vaksinering Modalen kommune.Status pr. 14.06.21: 160 personar frå Modalen kommune har fått dose 1+2. 138 personar har fått dose 1. 36 personar frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, har fått dose 1+2.  Uvaksinerte  frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, vil frå no få tilbod om vaksine i Vaksdal. Om du ikkje har høyrt noko frå Vaksdal, må du ta kontakt dit.Alle pasientar som er vurdert som risikopasientar har no fått tilbod om vaksine. Personar i gruppe 9,  fødd i 1960-1970, vert no tilbydd vaksine. Det vert vaksinering ved Helsesenteret kvar veke i sommar. Det er enno uklart kor mykje vaksiner me får, men me har fått melding om at talet på vaksinedosar  skal auke utover sommaren.  Merk: Det er ikkje mogeleg å få utsett vaksinedosane. Så om du får tilbod om dato, må du ta denne. Det vert gjeve beskjed på telefon ca. 1 veke før vaksinasjonsdato. 

Vaksdalspasienter og vaksinasjon

9. juni 2021

Me vaksinerer no kun Modalsinnbyggere.

Dersom du ikkje har fått tilbud i Vaksdal så ta kontakt med dei. 

Sommeren 2021

18. mai 2021

 

Legekontoret er ope: måndag, tirsdag og torsdag.

Lege Svein Gunnar Sivertsen er på kontoret tirsdag og torsdag.

Onsdagene er Grethe Fosse her for vaksinering.

 

I sommer vil det i veke 28 til veke 30 (12-30.juli) vere lege her kun torsdager! Dette blir for vaksinering og akutte timar, legen tar også då reseptar. Hugs å bestille alle fast medisin i god tid før sommaren.

Nytt om vaksinasjon mot korona.

Det vil bli vaksinering kvar veke i sommar, og me har fått beskjed om at det vil kome fleire vaksinedoser til kommunane framover. Kor mange dosar me får kvar veke, får me beskjed om ca 10 dagar før leveranse. Me ringjer til dei som blir tilbodne vaksiner ca 1 veke på førehand. Mange kan forvente å få tilbod om vaksina i ferien sin. Ver klar når me ringer.

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss. Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem.

Ferieavvikling og testing for korona i sommar.

I veke 28-30 er legekontoret ope kun torsdagar.

Sørg for å avklare alt du kan før ferien, og bestill medisinar i god tid. Treng du å nå oss desse vekene, kan du bruke helse-norge eller bruke sms-tenesta

Dei som treng test for korona desse vekene, kan ta kontakt med oss på eigen

korona-telefon 94507378

Me tek testar ca kl 13 . Ring på førehand for avtale for i ferien kan dette variere.

 

 

medisiner før sommeren

29. april 2021

Vær i god tid med bestilling av medisiner i sommer då det blir redusert bemanning på legekontoret. 

legedekning ut året.

17. mars 2021

Legesituasjon framover

Me søkjer no etter ny lege i stillinga som kommuneoverlege, og håpar å ha ein god kandidat på plass her så snart som råd. Frøydis Gullbrå er no slutta. Lege Svein Gunnar Sivertsen, som har arbeidd nokre månader i Modalen, vil halde fram i kommunen eit par dagar i veka utover året.Han er på legekontoret Tirsdag og Torsdag halve dager frå 09.00

Dette vil sikre kommunen legetenester og vil vere god overlapp inntil ny lege er på plass.

div info ang vaksinering

17. mars 2021

Vaksinasjon mot korona.

Fram til veke 19 har me i Modalen sett 174 vaksinedoser mot Covid-19. 100 personar har fått 2 dosar, og 74 har så langt fått 1 dose. Dette inkluderer både folk frå Modalen og Vaksdal.  Me har kun fått vaksine frå BioNTec-Pfizer, og det er denne vaksina alle har fått.

Fram til no har det vore intervall på 6 veke dette blei endra frå 3/5 til 12 vekes intervall. 

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss.  Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem. Når me nærmar oss ferdig med personar over 65 år og risikogrupper, planlegg me å sende ut informasjon om vidare vaksinasjon av dei under 65 utan risikofaktorar.

 

Personar busett i Vaksdal med fastlege i Modalen kan få vaksine her. Mange har sagt at dei ynskjer dette. Dei blir også oppringt av oss, når det er deira tur for vaksine. Men merk: Alle som ynskjer vaksina gitt på Dale, må melde seg i Vaksdal kommune sitt system   (dette gjeld personar som bur i Vaksdal).

Tom for vaksiner

3. november 2020

Me er no tom for vaksiner, det kan skrives ut resepter for apotek for dei i risiko gruppen som ikkje har fått,  men det minker på vaksiner i heile landet. 

psykolog

3. september 2020

Psykolog John Petter Wadseth startar i 20% stilling i Modalen frå 21.sept.

Han vil her vere kommunepsykolog, og det skal vere låg terskel for å få kontakt med han.

Me gler oss til å få ein ny fagperson å samarbeide med, og trur dette vil vere bra for innbyggjarane i kommunen!

 

 

 

Frøydis Gullbrå

Kommuneoverlege PhD

Modalen kommune

Mo 4

5729 Modalen

Froydis.gullbra@modalen.kommune.no