Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig

covid

23. november 2021

COVID+
Ein person har testa positivt på Covid-19 ved legekontoret i Modalen i dag.Vedkomande er i isolasjon, og følgjer dei regler som gjeld for isolasjon.Det er ikkje nokon andre kring personen som er smitta.
Vi ber no alle om å teste seg om dei har symptom på virussjukdom.Hurtigtestar for covid får du på legekontoret og på skulen og i barnehagen.Hald deg heime om du kjenner deg sjuk og test deg!Bruk munnbind om du ikkje kan halde avstand.
Om du berre har litt snue må du teste deg to dager før du kan gå på arbeid som vanleg.Kom på legekontoret, skulen eller barnehagen og få testar.

Legedekning

8. november 2021

OPNINGSTIDER LEGEKONTORET MODALEN

Onsdag og Torsdag er det lege på kontoret i Modalen.Kommunen arbeider med å rekruttere ein lege til.Bestill medisiner og legetime i god tid. Det er ikkje mogeleg å få time etter nyttår før uti desember.Dersom det er akutt sjukdom, Ring : 113 eller Nordhordland Legevakt 116117 

hurtigtester

3. november 2021

KOM PÅ LEGEKONTORET, SKULEN ELLER I BARNEHAGEN Å FÅ HURTIGTESTAR!
Me er i ei tid med aukande smitte. Takka vere vaksineringa vert dei smitta ikkje så sjuke. Sjukdomen er framleis alvorleg for dei som ikkje er vaksinerte.
Kommuneoverlegn oppmodar difor alle til å teste seg sjølv med hurtigtestar når dei er forkjøla eller småsjuke. Me deler ut hurtigtestar og opplæring til alle som vil. Me gjer PCR testing på legekontoret når det er naudsynt. Om du testar deg og går i isolasjon om du har positiv test gjer det at smitten i samfunnet vert lågare og færre vert sjuke. Slik kan du vere med å avgjere om smittetrenden no skal gå nedover att!
Ring koronatelefonen 94507378 eller legekontoret 56599040 om du lurer på noko

Lørdag 30/11

28. oktober 2021


LEGEKONTOR VIL VERE OPE FØRSTKOMANDE LAURDAG 30.10.2021
Modalen helsesenter, legekontor vil halde ope frå klokka 10-15 laurdag 30.oktober.Pasientar som ikkje kan vente eller som har venta lenge på helsehjelp kan møte opp på kontoret.
Beste helsing helsesenteret i Modalen

legesituasjonen! NY

19. oktober 2021

INFORMASJON LEGEKONTORET I MODALEN
Vi er inne i ein periode med særs dårleg legedekning i Modalen no.Vi er klar over at det har vore slik ei tid, og kan berre beklage dette. Rekruttering av legar er ikkje ei lett oppgåve i kommunenorge.
Fram til ny kommunelege starter andre veka i november og ei tid deretter vil legetenesta ikkje klare å handsame alle henvendingar.Kommuneoverlegen er i Modalen onsdag og torsdag, og kan i den tida berre ta hand om akutte henvendingar.Fornying av resepter må skje desse dagane, og vi ber dykk planlegge fornying av reseptar som er naudsynte.
Etter avtale med kommuneoverlegen i Vaksdal kan pasientar som er heimehøande i Vaksdal vende seg til heimkommunen om helsetenester som er naudsynte og ikkje kan vente.Kommuneoverlegen i Modalen ber om orsaking for at alle helseproblem og reseptar som ikkje er naudsynte og kan vente må vente. Samstundes minnar vi om at ein kan ringe legevakta 116117 ved akutte helseproblem.
Vi ber om forståing for situasjonen og kjem tilbake med meir informasjon i november.

Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

influensavaksinasjon NYTT

18. oktober 2021

vaksinasjon den 27 og 28/10 vil begynne kl: 09.30 og vare til 14.30 begge dagene! Velkommen skal de være. 

stengt

12. oktober 2021

legekontoret er stengt Torsdag 14/10.21

influensavaksinasjon

7. oktober 2021

Influensavaksine. Bør du vaksinere deg?
Det vert vaksinering på legekontoret den 27. oktober for dei i riskogruppe og 28.oktober for alle andre. Me begynner kl: 09.30
Du kan og ta vaksinen på time hos legen. Kontakt legekontoret for avtale.
Omkring 1,6 million menneske i Norge har auka risiko for alvorleg influensasjukdom.
Du bør ta influensavaksine årleg om du høyrer til ei av desse gruppene:
• Bur i omsorgsbolig og sjukeheim
• Er over 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko.
• Premature barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med følgjande sjukdomer bør vaksinere seg:
• kronisk lungesjukdom (astma),
• hjerte- og karsjukdom (gjeld ikkje høgt blodtrykk som er godt behandla),
• diabetes type 1 og 2
• leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt om du har nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
• nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommer)
• svært alvorleg fedme (KMI over 40)
• annan alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan plass)
• I tillegg vil med råde influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesten som har nær kontakt med pasientar i behandling eller pleie
• Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

Vaksinen er gratis for tilsette i kommunen, dei som hører til riskogruppene og dei med frikort.
For andre vil det koste 50kr.

 

nye koronaregler

28. september 2021

Testing, isolasjon og karantene.

Nye reglar gjeldande frå mandag 27.09

 

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.

Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

                                                            

Bekrefta smitta skal i isolasjon.

 

Hustandsmedlemmer og tilsvarande nære skal i karantene.

Dei kan teste seg ut ved

 

Andre nærkontakter slepp karantene og vert råda til

 

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

 

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Kommunen oppmodar alle som ikkje har tatt corona-vaksine til å gjere det.

Vi har drop-in-vaksinering onsdag 29.09. på Helsesenteret.

 

På helsesenteret vert det og gitt opplæring og delt ut testar for heimetesting til dei som skal nytte dette. Ring 94507378 for avtale.

 

Frå neste veke vil det vere mogeleg å ta PCR på helsesenteret og få svaret etter 20 minutt.

 

legesituasjonen

6. august 2021

Legesituasjon framover Grethe Fosse har no blitt kommunelege i Modalen og har arbeidsdagar Onsdag og Torsdag. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap og smittevern, og ho er leiar for helseeininga.  Vikar for Fastlege er Arnhild Hjelmen fram til 1.oktober. Ny Fastlege byrjar 1. oktober. Måndag, Tysdag og Torsdag er ope for pasienter. 

Kontakt med legekontor i Sommer

6. juli 2021

Minner om koronatlf som de kan nå oss på i sommer mtp koronatesting utenom kontordagene som er Tirsdag og Torsdag i veke 28-29 og veke 30 nr her er: 94507378

Det er lege her tisdag og torsdag i veke 28 (halv dag) eller resterende veke er det lege for akutte timer torsdager.  For akutte timer utenom åpningstidene våre ta kontakt med Nordhordaland legevakt på 116117

GOD SOMMER

gravide og ammende

6. juli 2021

Gravide og ammende Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende kvinner. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinasjon av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinasjon av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege før den gravide tilbys vaksine på grunn av sykdommen. Risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinasjon av mor og barn. Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk, selv om vaksinen ikke er testet på ammende. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.Videre om vaksinasjon av gravide og ammende generelt:https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-gravide-og-ammende/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt

Vaksinering i veke 28-30

24. juni 2021

Koronavaksinering veke 26-30

Me er no i gang med å vaksinere og gi tilbod om Pfizer vaksine til prioriteringsgruppe, alder 18-24 år og 40-44 år. Heile årskullet 2003- får tilbod om koronavaksinen, me er også begynt på lærere og barnehageansatte, desse vil få beskjed.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgja under:

 

Prioriteringsrekkefylgje:

Bebuarar i sjukeheim

Alder 85 år og eldre

Alder 75-84 år

Alder 65-74 år

og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp

Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 55-64 år

Alder 45-54 år

Alder 18-24 år og 40-44 år

Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56599040.

 

Dei underliggande sjukdommane er:

 

Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar

Diabetes

Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare

Demens

Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)

Hjerneslag

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordrar alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vil vaksinere torsdagar frå og med veke 26, til og med veke 30 på Helsesenteret. Ber om at du møter presist til timen du har fått.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

Status på vaksinering i Modalen

14. juni 2021

Vaksinering Modalen kommune.Status pr. 14.06.21: 160 personar frå Modalen kommune har fått dose 1+2. 138 personar har fått dose 1. 36 personar frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, har fått dose 1+2.  Uvaksinerte  frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, vil frå no få tilbod om vaksine i Vaksdal. Om du ikkje har høyrt noko frå Vaksdal, må du ta kontakt dit.Alle pasientar som er vurdert som risikopasientar har no fått tilbod om vaksine. Personar i gruppe 9,  fødd i 1960-1970, vert no tilbydd vaksine. Det vert vaksinering ved Helsesenteret kvar veke i sommar. Det er enno uklart kor mykje vaksiner me får, men me har fått melding om at talet på vaksinedosar  skal auke utover sommaren.  Merk: Det er ikkje mogeleg å få utsett vaksinedosane. Så om du får tilbod om dato, må du ta denne. Det vert gjeve beskjed på telefon ca. 1 veke før vaksinasjonsdato. 

Vaksdalspasienter og vaksinasjon

9. juni 2021

Me vaksinerer no kun Modalsinnbyggere.

Dersom du ikkje har fått tilbud i Vaksdal så ta kontakt med dei. 

Sommeren 2021

18. mai 2021

 

Legekontoret er ope: måndag, tirsdag og torsdag.

Lege Svein Gunnar Sivertsen er på kontoret tirsdag og torsdag.

Onsdagene er Grethe Fosse her for vaksinering.

 

I sommer vil det i veke 28 til veke 30 (12-30.juli) vere lege her kun torsdager! Dette blir for vaksinering og akutte timar, legen tar også då reseptar. Hugs å bestille alle fast medisin i god tid før sommaren.

Nytt om vaksinasjon mot korona.

Det vil bli vaksinering kvar veke i sommar, og me har fått beskjed om at det vil kome fleire vaksinedoser til kommunane framover. Kor mange dosar me får kvar veke, får me beskjed om ca 10 dagar før leveranse. Me ringjer til dei som blir tilbodne vaksiner ca 1 veke på førehand. Mange kan forvente å få tilbod om vaksina i ferien sin. Ver klar når me ringer.

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss. Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem.

Ferieavvikling og testing for korona i sommar.

I veke 28-30 er legekontoret ope kun torsdagar.

Sørg for å avklare alt du kan før ferien, og bestill medisinar i god tid. Treng du å nå oss desse vekene, kan du bruke helse-norge eller bruke sms-tenesta

Dei som treng test for korona desse vekene, kan ta kontakt med oss på eigen

korona-telefon 94507378

Me tek testar ca kl 13 . Ring på førehand for avtale for i ferien kan dette variere.

 

 

medisiner før sommeren

29. april 2021

Vær i god tid med bestilling av medisiner i sommer då det blir redusert bemanning på legekontoret. 

legedekning ut året.

17. mars 2021

Legesituasjon framover

Me søkjer no etter ny lege i stillinga som kommuneoverlege, og håpar å ha ein god kandidat på plass her så snart som råd. Frøydis Gullbrå er no slutta. Lege Svein Gunnar Sivertsen, som har arbeidd nokre månader i Modalen, vil halde fram i kommunen eit par dagar i veka utover året.Han er på legekontoret Tirsdag og Torsdag halve dager frå 09.00

Dette vil sikre kommunen legetenester og vil vere god overlapp inntil ny lege er på plass.

div info ang vaksinering

17. mars 2021

Vaksinasjon mot korona.

Fram til veke 19 har me i Modalen sett 174 vaksinedoser mot Covid-19. 100 personar har fått 2 dosar, og 74 har så langt fått 1 dose. Dette inkluderer både folk frå Modalen og Vaksdal.  Me har kun fått vaksine frå BioNTec-Pfizer, og det er denne vaksina alle har fått.

Fram til no har det vore intervall på 6 veke dette blei endra frå 3/5 til 12 vekes intervall. 

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss.  Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem. Når me nærmar oss ferdig med personar over 65 år og risikogrupper, planlegg me å sende ut informasjon om vidare vaksinasjon av dei under 65 utan risikofaktorar.

 

Personar busett i Vaksdal med fastlege i Modalen kan få vaksine her. Mange har sagt at dei ynskjer dette. Dei blir også oppringt av oss, når det er deira tur for vaksine. Men merk: Alle som ynskjer vaksina gitt på Dale, må melde seg i Vaksdal kommune sitt system   (dette gjeld personar som bur i Vaksdal).

Tom for vaksiner

3. november 2020

Me er no tom for vaksiner, det kan skrives ut resepter for apotek for dei i risiko gruppen som ikkje har fått,  men det minker på vaksiner i heile landet. 

testing av corona

7. september 2020

Ring for og avtale Corona testing, dette tar me etter lunch utenfor helsehuset. 

psykolog

3. september 2020

Psykolog John Petter Wadseth startar i 20% stilling i Modalen frå 21.sept.

Han vil her vere kommunepsykolog, og det skal vere låg terskel for å få kontakt med han.

Me gler oss til å få ein ny fagperson å samarbeide med, og trur dette vil vere bra for innbyggjarane i kommunen!

 

 

 

Frøydis Gullbrå

Kommuneoverlege PhD

Modalen kommune

Mo 4

5729 Modalen

Froydis.gullbra@modalen.kommune.no