Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


covid

23. november 2021

COVID+
Ein person har testa positivt på Covid-19 ved legekontoret i Modalen i dag.Vedkomande er i isolasjon, og følgjer dei regler som gjeld for isolasjon.Det er ikkje nokon andre kring personen som er smitta.
Vi ber no alle om å teste seg om dei har symptom på virussjukdom.Hurtigtestar for covid får du på legekontoret og på skulen og i barnehagen.Hald deg heime om du kjenner deg sjuk og test deg!Bruk munnbind om du ikkje kan halde avstand.
Om du berre har litt snue må du teste deg to dager før du kan gå på arbeid som vanleg.Kom på legekontoret, skulen eller barnehagen og få testar.

Legedekning

8. november 2021

OPNINGSTIDER LEGEKONTORET MODALEN

Onsdag og Torsdag er det lege på kontoret i Modalen.Kommunen arbeider med å rekruttere ein lege til.Bestill medisiner og legetime i god tid. Det er ikkje mogeleg å få time etter nyttår før uti desember.Dersom det er akutt sjukdom, Ring : 113 eller Nordhordland Legevakt 116117 

hurtigtester

3. november 2021

KOM PÅ LEGEKONTORET, SKULEN ELLER I BARNEHAGEN Å FÅ HURTIGTESTAR!
Me er i ei tid med aukande smitte. Takka vere vaksineringa vert dei smitta ikkje så sjuke. Sjukdomen er framleis alvorleg for dei som ikkje er vaksinerte.
Kommuneoverlegn oppmodar difor alle til å teste seg sjølv med hurtigtestar når dei er forkjøla eller småsjuke. Me deler ut hurtigtestar og opplæring til alle som vil. Me gjer PCR testing på legekontoret når det er naudsynt. Om du testar deg og går i isolasjon om du har positiv test gjer det at smitten i samfunnet vert lågare og færre vert sjuke. Slik kan du vere med å avgjere om smittetrenden no skal gå nedover att!
Ring koronatelefonen 94507378 eller legekontoret 56599040 om du lurer på noko

Lørdag 30/11

28. oktober 2021


LEGEKONTOR VIL VERE OPE FØRSTKOMANDE LAURDAG 30.10.2021
Modalen helsesenter, legekontor vil halde ope frå klokka 10-15 laurdag 30.oktober.Pasientar som ikkje kan vente eller som har venta lenge på helsehjelp kan møte opp på kontoret.
Beste helsing helsesenteret i Modalen

legesituasjonen! NY

19. oktober 2021

INFORMASJON LEGEKONTORET I MODALEN
Vi er inne i ein periode med særs dårleg legedekning i Modalen no.Vi er klar over at det har vore slik ei tid, og kan berre beklage dette. Rekruttering av legar er ikkje ei lett oppgåve i kommunenorge.
Fram til ny kommunelege starter andre veka i november og ei tid deretter vil legetenesta ikkje klare å handsame alle henvendingar.Kommuneoverlegen er i Modalen onsdag og torsdag, og kan i den tida berre ta hand om akutte henvendingar.Fornying av resepter må skje desse dagane, og vi ber dykk planlegge fornying av reseptar som er naudsynte.
Etter avtale med kommuneoverlegen i Vaksdal kan pasientar som er heimehøande i Vaksdal vende seg til heimkommunen om helsetenester som er naudsynte og ikkje kan vente.Kommuneoverlegen i Modalen ber om orsaking for at alle helseproblem og reseptar som ikkje er naudsynte og kan vente må vente. Samstundes minnar vi om at ein kan ringe legevakta 116117 ved akutte helseproblem.
Vi ber om forståing for situasjonen og kjem tilbake med meir informasjon i november.

Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

influensavaksinasjon NYTT

18. oktober 2021

vaksinasjon den 27 og 28/10 vil begynne kl: 09.30 og vare til 14.30 begge dagene! Velkommen skal de være. 

stengt

12. oktober 2021

legekontoret er stengt Torsdag 14/10.21

influensavaksinasjon

7. oktober 2021

Influensavaksine. Bør du vaksinere deg?
Det vert vaksinering på legekontoret den 27. oktober for dei i riskogruppe og 28.oktober for alle andre. Me begynner kl: 09.30
Du kan og ta vaksinen på time hos legen. Kontakt legekontoret for avtale.
Omkring 1,6 million menneske i Norge har auka risiko for alvorleg influensasjukdom.
Du bør ta influensavaksine årleg om du høyrer til ei av desse gruppene:
• Bur i omsorgsbolig og sjukeheim
• Er over 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko.
• Premature barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med følgjande sjukdomer bør vaksinere seg:
• kronisk lungesjukdom (astma),
• hjerte- og karsjukdom (gjeld ikkje høgt blodtrykk som er godt behandla),
• diabetes type 1 og 2
• leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt om du har nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
• nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommer)
• svært alvorleg fedme (KMI over 40)
• annan alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan plass)
• I tillegg vil med råde influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesten som har nær kontakt med pasientar i behandling eller pleie
• Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

Vaksinen er gratis for tilsette i kommunen, dei som hører til riskogruppene og dei med frikort.
For andre vil det koste 50kr.

 

nye koronaregler

28. september 2021

Testing, isolasjon og karantene.

Nye reglar gjeldande frå mandag 27.09

 

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.

Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

                                                            

Bekrefta smitta skal i isolasjon.

 

Hustandsmedlemmer og tilsvarande nære skal i karantene.

Dei kan teste seg ut ved

  • dagleg sjølvtesting i 7 dager
  • PCR annakvar dag i 7 dager

 

Andre nærkontakter slepp karantene og vert råda til

  • Testing
  • Bergrensa sosial omgang
  • Vere obs! på symptom i 10 dager
  • Ha lav! terskel for testing

 

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

 

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Kommunen oppmodar alle som ikkje har tatt corona-vaksine til å gjere det.

Vi har drop-in-vaksinering onsdag 29.09. på Helsesenteret.

 

På helsesenteret vert det og gitt opplæring og delt ut testar for heimetesting til dei som skal nytte dette. Ring 94507378 for avtale.

 

Frå neste veke vil det vere mogeleg å ta PCR på helsesenteret og få svaret etter 20 minutt.

 

legesituasjonen

6. august 2021

Legesituasjon framover Grethe Fosse har no blitt kommunelege i Modalen og har arbeidsdagar Onsdag og Torsdag. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap og smittevern, og ho er leiar for helseeininga.  Vikar for Fastlege er Arnhild Hjelmen fram til 1.oktober. Ny Fastlege byrjar 1. oktober. Måndag, Tysdag og Torsdag er ope for pasienter. 

Les flere artikler