Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


vaksine dose 4 og 5

7. juli 2022

CORONAVAKSINE 4. OG 5. DOSE

Tilbod om 4. og 5. dose med coronavaksine.
Bryggjeslottet tirsdag mellom klokka 12 og klokka 17 i veke 33 og veke 34.
Deretter vil me vurdere ekstra tilbod om naudsynt.

Modalen kommune vil gje tilbod om 4.dose koronavaksine for dei over 75 år, og 5.dose for dei over 45 år med risiko for alvorleg sjukdom.
Ikkje møt opp til vaksinasjon om du er forkjøla eller har feber.
Når du møter opp til vaksine må du gje opplysningar om
?kor mange dose(r) koronavaksine du har fått tidlegare
?du har hatt koronasykdom og kor lenge sidan det er
?du har fått annen vaksine siste 7 dager
Vi vil samen med deg vurdere om det er naudsynt å fylle ut skjema før du får vaksinen
https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/nynorsk_egenerklaringsskjema.pdf

Mbh for Modalen kommune, kommuneoverlege Grethe Fosse

juni

13. juni 2022

Ingen lege på kontoret tysdag 14/6 og mandag 20/6 beklager dette.

Sommeren 2022

9. juni 2022

Legekontoret i Modalen Sommerferien 2022
Alle pasienter er oppmoda om å bestille resepter før veke 28!

Lege tilstede på legekontoret:
Veke:25 lege torsdag
Veke:26 lege tirsdag og torsdag
Veke:27 lege tirsdag og torsdag
Veke:28 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:29 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:30 lege mandag, tirsdag og torsdag
Veke:31 lege mandag

Veke 28, 29 og 30 har vi legevikar, og kommuneoverlege Grethe Fosse og kommunelege Kristin Hågøy er bakvakt
Veke 28, 29, 30 har legesekretær ferie,
Nb!! Bestill difor resepter før veke 28 !

Ha ein fin sommer.

Torsdag 21/4.22

19. april 2022

Ingen lege på kontoret!

April og påske

24. mars 2022

PROGRAM FOR HELSESENTERET
APRIL 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.
Påskeveko veke 15 den : 11 og 12/4 er det lege, resten av veko er det stengt!


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Me har endå influensavaksiner tilgjengeleg, influnsa er ennå ikkje registrert , så lurt og booke time for dette hos helsesekretær.

Testing for korona
Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for postetiv test dersom du har 3 doser koronavaksiner. 94507378.
Barn og uvaksinerte bør ta pcr, kontakt helsesenteret for test.

 

Mars

21. mars 2022


MODALEN KOMMUNE
HELSESENTERET
Pb. 43, 5732 Modalen


PROGRAM FOR HELSESENTERET
Mars 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Me har endå influensavaksiner tilgjengeleg, influnsa er ennå ikkje registrert , så lurt og booke time for dette hos helsesekretær.

Vaksinasjon mot korona:
Dersom du ikkje har fått 3 dose, eller tilbud om denne, ta kontakt med helsesenteret.

Testing for korona


Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for postetiv test dersom du har 3 doser koronavaksiner. 94507378.
Barn og uvaksinerte bør ta pcr, kontakt helsesenteret for test.


Legedekning:

Lege på huset er Grethe Fosse og Kristin Hågøy,
frå Mars vil det være lege her Mandag, Tirsdag og Torsdag som før.

Vaksinering barn/ungdom

19. januar 2022

Regjeringa har opna for at :•Born i alderen 5-11 år kan få tilbod om ein vaksinedose. FHI anbefaler ikkje at alle born i denne aldersgruppa tar vaksinen. Vaksinen er mest aktuelt for born med kroniske sjukdomar, familiar der born har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse og born som har auka risiko av andre grunner. Born i denne aldersgruppa får eigne bornedosar. Desse vaksinane kjem tidlegast til kommunen i veke 5. •Ungdomar i alderen 12-15 kan få tilbod om dose 2. FHI tilrår at ungdomane kan få dette tilbodet 8-12 veker etter dose 1, men det er ingen generell anbefaling om dose to til ungdomar i denne aldersgruppa.•Ta kontakt med Helsesenteret dersom du ynskjer å bestille vaksine til ditt born eller ungdom.•Les heile pressemeldinga til regjeringa: https://www.regjeringen.no/.../koronavaksinasj.../id2895513/

helsepraten Januar

5. januar 2022


MODALEN KOMMUNE
HELSESENTERET
Pb. 43, 5732 Modalen


PROGRAM FOR HELSESENTERET
Januar 2022

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag,Onsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 42 .
Me har no tilsett Randi Møster Aas som begynner hos oss frå 01/01.2022

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

Influensavaksinasjon:
Dersom du ikkje har tatt denne ennå, er det berre og koma når det er lege på kontoret, Onsdag og Torsdag.


Vaksinasjon mot korona.

Me er no gitt tilbod til alle i Modalen som skal ha oppfriskningsdose 3 frå 85-65 år. No er me godt i gang med dei under 65 og gitt tibud til nesten alle ned til 18 år. Dette er eit tilbod, me vil få melding om, dersom de ikkje skal nytta timen, ta kontakt med oss på helsesenteret.


Testing for korona

Testing, isolasjon og karantene.

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.
Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

Bekrefta smitta skal i isolasjon. Isolasjonen varer frå posetiv PCR og varer i minst 6 dager, så sant at symptomene er vekke, ser vekk frå restsympt og skal testes ut ved hurtigtest.


Vaksne som bur saman med smittede, må være i karantene frem til negativ test foreliggar – uavhengig av vaksinestatus.
Vaksne som blir smitta av korona, må være isolert i 6 dager – uavhengig av vaksinestatus.

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Nye regler og info

27. desember 2021

VAKSINERING OG KARANTENEREGLER
Det vert covid-vaksinering og influensa-vaksinering første veka i 2022.Vaksineringa er gratis for alle. Ta kontakt om du har spøremål.
Testing eller spørsmål om korona ring 94507378 
Koronatelefonen er open i heile jule-nyttårshelga mellom klokka 10 og 14Du kan ringe for råd eller testing gjennom heile jule-nyttårs-helga.
Nye karantenereglar gjer at du kan teste deg ut med hurtigtest på dag sju. Helsepersonell må ta eller observere testinga, ta difor kontakt om du har spørsmål.Du kan hente hurtigtestar på sjukeheimen eller i barnehagen men du må ringe først 56599090.
Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

Jula 2021

20. desember 2021

Det vil være lege på Mo den 22/12 og den 27/12 frå 09.00-14.00 for akuttetimer, ellers er det fullt før jul for ordinære timer. Koronatlf vil være betjent i jula frå kl: 10.00-14.00 ring her for testing eller spørsmål ang korona. Dersom det gjelder e resepter må desse inn før 27/12 dersom det treng medisin før nytt år. 

God Jul frå oss på helsesenteret 

Les flere artikler