Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Vaksine nytt!

7. november 2023

ny ladning med vaksiner er kommet av koronavaksinen og influensavaksiner er i hus på Torsdag, kom innom for vaksine mellom 09.00-11.00 eller 13-14 mandag,tirsdag eller torsdag 

Tom for Vaksiner!!

1. november 2023

Ny bestilling er på vei og me kjem ut med informasjon når den er kommet i hus. 

Vaksinasjon 2023-24

20. oktober 2023

Modalen kommune
Influensa- og koronavaksine haust-23
Vaksinering på helsesenteret hausten 2023:
?Mandag 23. oktober 2023 klokka 10 – 17
?Torsdag 26. oktober 2023 klokka 10 –17
Du treng ikkje bestille time, berre møt opp. Du kan få influensavaksine og oppfriskingsdose med koronavaksine samtidig. Du kan og få vaksinane når du kjem til legetime. Born kan få vaksine på helsestasjonen.
Bebuarar på sjukeheim og i omsorgsbustad får tilbod om influensa- og koronavaksine der dei bur.
Du må betale kr 250 for influensavaksinen. Koronavaksinen er gratis. Om du ønsker pneumokokkvaksine kostar den kr 450.
Det blir sett opp fleire dagar med massevaksinasjon i haust/vinter. Det beste er å ta vaksinen så snart som råd.
Kven bør vaksinere seg mot influensa og korona hausten 2023?
?Alle frå fylte 65 år
?Gravide etter 12. svangerskapsveke
?Premature fødde born
?Barn og vaksne med ulike kroniske sjukdommar
?Helsepersonell og andre tilsette med pasientkontakt
?Personar som bur saman med (eller tilsvarande nære) immunsupprimerte
For meir informasjon om dei ulike vaksinane, sjå
https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksineanbefaling-for-hsten-2023

Høstferien

10. oktober 2023

Onsdag 11/10 er legekontoret stengt.

Torsdag 12/10 er det lege på huset, men seketær har fri, kan være vanskelig og komme igjennom på tlf. 

 

 

oktober

2. oktober 2023

Oktober 2023
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er ope:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Legekontoret skal få nytt journalsystem i oktober, og dette vil krevja ekstra arbeid av oss den fyrste tida. Me ber difor om forståing om noko tek lengre tid enn vanleg. Torsdag den 12/10 vil de bli vanskelig og komme i kontakt med oss på tlf.
Om du ikkje har fått kontrolltime for sjukdomen din eller legetime du skulle hatt ta kontakt på helsenettet eller telefon 56 59 90 40

Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar må du ringe legekontoret.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon 56 59 90 49. Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43. Fysioterapeut Njaal Brandvik 45316429 (ferie i veke♦0)

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf : 94511854 er her annakvar måndag

Denne måneden kjem det både koronavaksine og influensavaksiner.
Me følgjer FHI sine råd når det kjem til vaksinering.
Me vil komme med dato og tid for vaksinering når dette nærmer seg.

Vaksineanbefaling for høsten 2023
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Torsdag 28/9

25. september 2023

Kontoret er stengt!

Ved akutt hjelp ring 113

Eller legevakt 116117

September

11. september 2023

Fysio er tilbake i full stilling.

Me vil komma tilbake til vaksiner i oktober, både, korona,influensa og pneumo vaksiner. 

Torsdag 31/8

29. august 2023

Er det ikkje lege på kontoret.

Akutt ring 113 eller legevakt 116117 

Sommeren 2023

19. juni 2023

Sommeren 2023
I veke 28-29 og 30 blir telefonen open frå 08.30 til 12.00

Det er lege på kontoret Mandag til Torsdag kvar veke.

Husk og vær i forkant med resepter.
God Sommer 

Utsendte fakturaer før sommeren

8. juni 2023

Har sendt ut ein del fakturaer frå helsesenteret, dersom desse er betalt skriv ein melding til oss endten her inne eller helserespons med faktura nr så får me rydda opp. 

 

Les flere artikler