Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Info koronavaksiner

22. november 2022

INFO KORONAVAKSINERING
Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppa 18-64 år utan risiko for alvorleg sjukdomsforløp:
FHI vurderer at folk mellom 18 og 64 år utan underliggande risiko ikkje er målgruppa ein tilrår ein ny oppfriskningsdose, men likevel opner ein no opp for at dei som sjølv ønsker det, kan ta ein ny dose.
Modalen legekontor vil opna opp for vaksinering neste veke 29.11 og 01.12.2022. Begge dager fram til kl:17.00

Me vurderer etterkvart om me må utvida tilbodet.

Kommuneoverlegen nov 22

KURS

7. november 2022

I morgen 8/11.22 stenger legekontoret kl: 12.00 pga av kurs. Dersom det er akutt, er med tilgjengelig. 

 

Influensavaksinen

20. oktober 2022

Tilbod om influensavaksinering 2022/2023
Tid og stad:
1/11 frå kl: 15.00 til kl: 18.00 og den 3/11 kl: 15.00-18.00 i bryggeslottet.
Etter denne dato får du det på legekontoret om du er til konsultasjon eller kjem innom.
Pris: 200 kroner
Pneumokokkvaksine:
Pris: 400kr.
Tid og stad: som over. Du bør vaksinere deg kvart 6.år

Torsdag 28/9

26. september 2022

Ingem lege på kontoret denne dagen, og forkontoret stenger kl: 12 pga av møte. 

VAKSINERING!!!!

6. september 2022

CORONAVAKSINERING
Folkehelseinstituttet opplyser at det snarleg kjem nye og oppdaterte koronavaksinar. Planlagd vaksinering vert difor avlyst. Dei nye vaksinane er oppdaterte for å vere betre tilpassa variantane av koronaviruset, og dei skal brukast til oppfriskingsdose.
Ønsker du likevel vaksine denne veka, kan du få vaksinen på legekontoret tysdag eller torsdag.

SEPTEMBER

1. september 2022

PROGRAM FOR HELSESENTERET
September
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Telefontid: Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Legekontoret er åpent:
Mandag, Tirsdag og Torsdag.


Du kan tinge time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og namnet ditt. Skriv kva du ynskjer; feks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Du kan også nytte Helse-Norge eller sida: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.
Vær i god tid til bestilling av resept.

*LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Telefon : 56 59 90 49 .
Randi Møster Aas, helsesjukepleier

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43
Fysioterapeut Terje Askeland slutter, og vi får ny fysioterapeut Njaal Brandvik

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
Kommunepsykolog John Petter Wadseth, tlf 94511854 er her annakvar måndag

*Kommuneoverlege og fastlege Grethe Fosse skal ha noko ferie i haust.
Kommunelege Kristin Hågøy har starta i 50% stilling og det er difor likevel lege på legekontoret Mandager, Tirsdager og Torsdager, nokre få Tirsdager vil det mangle lege.

Me heldt fram med tilbod om dose 4. og 5. av koronavaksinen

Me reknar me at Influensavaksinen kjem i Oktober, og de vil få informasjon

vaksine dose 4 og 5

25. august 2022

1/9 blir det ingen vaksinering på legekontoret, då det ikkje eg lege her. Ellers er det vaksinering tirsdager og torsdager framøve frå 14.00-16.00 dette kan det bli forandringer på. 

vaksinering med 4 og 5 dose

23. august 2022

VAKSINERING PÅ LEGEKONTORET FRÅ VEKE 33
TYSDAG OG TORSDAG KLOKKA 14-16

Me ser ein auke i luftvegsinfeksjonar når folk kjem heim frå ferie. Det kjem og nye virusvariantar av korona som er meir smittsame.
Det er difor viktig at alle over 65 år tek fjerde vaksinedose. Alle med alvorleg svekka immunforsvar bør ta ein femte vaksinedose for i sikre god beskyttelse mot koronasjukdom.
Kommunen har allereie vaksinert dei fleste med 4. og 5. dose no. Frå neste veke 33, vil difor tilbodet om koronavaksine finne stad på legekontoret kvar tysdag og torsdag klokka 14-16. Det er berre å møte opp!
Du kan no halde fram med ein normal kvardag utan eigne smitteverntiltak mot covid-19. Helsepersonell følgjer eigne retningslinjer.
Du kan leve som normalt ved lette symptom på forkjøling. Om du kjenner deg sjuk med allmennsymptom og symptom frå luftvegane hald deg heime til du er frisk. God hygiene og munnbind hindrar smitte vidare. Om du er uroa for alvorleg sjukdom kontakt legekontoret.
For mei informasjon, følg lenka
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

vaksine dose 4 og 5

7. juli 2022

CORONAVAKSINE 4. OG 5. DOSE

Tilbod om 4. og 5. dose med coronavaksine.
Bryggjeslottet tirsdag mellom klokka 12 og klokka 17 i veke 33 og veke 34.
Deretter vil me vurdere ekstra tilbod om naudsynt.

Modalen kommune vil gje tilbod om 4.dose koronavaksine for dei over 75 år, og 5.dose for dei over 45 år med risiko for alvorleg sjukdom.
Ikkje møt opp til vaksinasjon om du er forkjøla eller har feber.
Når du møter opp til vaksine må du gje opplysningar om
?kor mange dose(r) koronavaksine du har fått tidlegare
?du har hatt koronasykdom og kor lenge sidan det er
?du har fått annen vaksine siste 7 dager
Vi vil samen med deg vurdere om det er naudsynt å fylle ut skjema før du får vaksinen
https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/nynorsk_egenerklaringsskjema.pdf

Mbh for Modalen kommune, kommuneoverlege Grethe Fosse

juni

13. juni 2022

Ingen lege på kontoret tysdag 14/6 og mandag 20/6 beklager dette.

Les flere artikler