Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


legesituasjonen

6. august 2021

Legesituasjon framover Grethe Fosse har no blitt kommunelege i Modalen og har arbeidsdagar Onsdag og Torsdag. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap og smittevern, og ho er leiar for helseeininga.  Vikar for Fastlege er Arnhild Hjelmen fram til 1.oktober. Ny Fastlege byrjar 1. oktober. Måndag, Tysdag og Torsdag er ope for pasienter. 

Kontakt med legekontor i Sommer

6. juli 2021

Minner om koronatlf som de kan nå oss på i sommer mtp koronatesting utenom kontordagene som er Tirsdag og Torsdag i veke 28-29 og veke 30 nr her er: 94507378

Det er lege her tisdag og torsdag i veke 28 (halv dag) eller resterende veke er det lege for akutte timer torsdager.  For akutte timer utenom åpningstidene våre ta kontakt med Nordhordaland legevakt på 116117

GOD SOMMER

gravide og ammende

6. juli 2021

Gravide og ammende Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende kvinner. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinasjon av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinasjon av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege før den gravide tilbys vaksine på grunn av sykdommen. Risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinasjon av mor og barn. Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk, selv om vaksinen ikke er testet på ammende. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.Videre om vaksinasjon av gravide og ammende generelt:https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-gravide-og-ammende/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt

Vaksinering i veke 28-30

24. juni 2021

Koronavaksinering veke 26-30

Me er no i gang med å vaksinere og gi tilbod om Pfizer vaksine til prioriteringsgruppe, alder 18-24 år og 40-44 år. Heile årskullet 2003- får tilbod om koronavaksinen, me er også begynt på lærere og barnehageansatte, desse vil få beskjed.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgja under:

 

Prioriteringsrekkefylgje:

Bebuarar i sjukeheim

Alder 85 år og eldre

Alder 75-84 år

Alder 65-74 år

og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp

Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 55-64 år

Alder 45-54 år

Alder 18-24 år og 40-44 år

Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56599040.

 

Dei underliggande sjukdommane er:

 

Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar

Diabetes

Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare

Demens

Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)

Hjerneslag

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordrar alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vil vaksinere torsdagar frå og med veke 26, til og med veke 30 på Helsesenteret. Ber om at du møter presist til timen du har fått.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

Status på vaksinering i Modalen

14. juni 2021

Vaksinering Modalen kommune.Status pr. 14.06.21: 160 personar frå Modalen kommune har fått dose 1+2. 138 personar har fått dose 1. 36 personar frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, har fått dose 1+2.  Uvaksinerte  frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, vil frå no få tilbod om vaksine i Vaksdal. Om du ikkje har høyrt noko frå Vaksdal, må du ta kontakt dit.Alle pasientar som er vurdert som risikopasientar har no fått tilbod om vaksine. Personar i gruppe 9,  fødd i 1960-1970, vert no tilbydd vaksine. Det vert vaksinering ved Helsesenteret kvar veke i sommar. Det er enno uklart kor mykje vaksiner me får, men me har fått melding om at talet på vaksinedosar  skal auke utover sommaren.  Merk: Det er ikkje mogeleg å få utsett vaksinedosane. Så om du får tilbod om dato, må du ta denne. Det vert gjeve beskjed på telefon ca. 1 veke før vaksinasjonsdato. 

Vaksdalspasienter og vaksinasjon

9. juni 2021

Me vaksinerer no kun Modalsinnbyggere.

Dersom du ikkje har fått tilbud i Vaksdal så ta kontakt med dei. 

Sommeren 2021

18. mai 2021

 

Legekontoret er ope: måndag, tirsdag og torsdag.

Lege Svein Gunnar Sivertsen er på kontoret tirsdag og torsdag.

Onsdagene er Grethe Fosse her for vaksinering.

 

I sommer vil det i veke 28 til veke 30 (12-30.juli) vere lege her kun torsdager! Dette blir for vaksinering og akutte timar, legen tar også då reseptar. Hugs å bestille alle fast medisin i god tid før sommaren.

Nytt om vaksinasjon mot korona.

Det vil bli vaksinering kvar veke i sommar, og me har fått beskjed om at det vil kome fleire vaksinedoser til kommunane framover. Kor mange dosar me får kvar veke, får me beskjed om ca 10 dagar før leveranse. Me ringjer til dei som blir tilbodne vaksiner ca 1 veke på førehand. Mange kan forvente å få tilbod om vaksina i ferien sin. Ver klar når me ringer.

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss. Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem.

Ferieavvikling og testing for korona i sommar.

I veke 28-30 er legekontoret ope kun torsdagar.

Sørg for å avklare alt du kan før ferien, og bestill medisinar i god tid. Treng du å nå oss desse vekene, kan du bruke helse-norge eller bruke sms-tenesta

Dei som treng test for korona desse vekene, kan ta kontakt med oss på eigen

korona-telefon 94507378

Me tek testar ca kl 13 . Ring på førehand for avtale for i ferien kan dette variere.

 

 

medisiner før sommeren

29. april 2021

Vær i god tid med bestilling av medisiner i sommer då det blir redusert bemanning på legekontoret. 

legedekning ut året.

17. mars 2021

Legesituasjon framover

Me søkjer no etter ny lege i stillinga som kommuneoverlege, og håpar å ha ein god kandidat på plass her så snart som råd. Frøydis Gullbrå er no slutta. Lege Svein Gunnar Sivertsen, som har arbeidd nokre månader i Modalen, vil halde fram i kommunen eit par dagar i veka utover året.Han er på legekontoret Tirsdag og Torsdag halve dager frå 09.00

Dette vil sikre kommunen legetenester og vil vere god overlapp inntil ny lege er på plass.

div info ang vaksinering

17. mars 2021

Vaksinasjon mot korona.

Fram til veke 19 har me i Modalen sett 174 vaksinedoser mot Covid-19. 100 personar har fått 2 dosar, og 74 har så langt fått 1 dose. Dette inkluderer både folk frå Modalen og Vaksdal.  Me har kun fått vaksine frå BioNTec-Pfizer, og det er denne vaksina alle har fått.

Fram til no har det vore intervall på 6 veke dette blei endra frå 3/5 til 12 vekes intervall. 

 

Me følgjer nasjonal prioriteringsrekkefølgje. Dei som står for tur blir kontakta av oss for å få vaksinasjonstidspunkt. De treng ikkje ringe oss.  Me forstår folk gjerne vil planlegge, men me kan ikkje seie eksakt dato for vaksinering lenge på førehand, grunna at me får oppgitt kor mange dosar me får tildelt ca 1 veke før dei kjem. Når me nærmar oss ferdig med personar over 65 år og risikogrupper, planlegg me å sende ut informasjon om vidare vaksinasjon av dei under 65 utan risikofaktorar.

 

Personar busett i Vaksdal med fastlege i Modalen kan få vaksine her. Mange har sagt at dei ynskjer dette. Dei blir også oppringt av oss, når det er deira tur for vaksine. Men merk: Alle som ynskjer vaksina gitt på Dale, må melde seg i Vaksdal kommune sitt system   (dette gjeld personar som bur i Vaksdal).

Les flere artikler